DOM SENIORA w ZACZERNIU

W związku z kontynuacją projektu „DOM SENIORA II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu informujemy o możliwości skorzystania z usług Domu Seniora, który dysponuje 28 miejscami. Dodatkowo można skorzystać z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z teleopieką i sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 691 334 199 lub osobiście w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w Zaczerniu 663.

PROJEKT „DOM SENIORA II EDYCJA”

 O PROJEKCIE

Projekt „DOM SENIORA II EDYCJA” realizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 827 682,00 zł

Wartość Projektu: 1 034 602,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2021

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, opiekuńczych dla min.3 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz kontynuowanie funkcjonowania DDP dla 25 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania 28 osób (20K i 8M) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy Trzebownisko oraz umożliwienie tym os dalszego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane os. potrzeb wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyższe ograniczenia oraz bariery zostaną zniwelowane, przyczynią się do zachowania lub podnoszenia poziomu ich życia poprzez kontynuowanie funkcjonowania DDP i zwiększenie dostępu do świadczonych tam usług opiekuńczych w okresie od dnia 01.05.2020r. do 31.10.2021r.

 

GRUPA DOCELOWA

 Grupę docelową stanowi 28 osób (20K,8M) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Trzebownisko.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Klauzura informacyjna
Regulamin rekrutacji
Zgoda
Oświadczenie UP
Deklaracja
Oświadczenie niekorzystanie z usług
Oświadczenie o niemożność opieki
Zaświadczenie
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia:

2020:

Maj pobierz
Czerwiec pobierz
Lipiec pobierz
Sierpień pobierz
Wrzesień pobierz
Październik pobierz
Listopad pobierz
Grudzień -


2021:

Styczeń pobierz
Luty pobierz
Marzec pobierz
Kwiecień pobierz
Maj pobierz
Czerwiec pobierz
Lipiec pobierz
Sierpień pobierz
Wrzesień pobierz
Październik pobierz
Listopad pobierz
Grudzień pobierz

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM