ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/DSZ/2017

 

                                                                                                                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/RPO/DSZ/2017

 

 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Dom Seniora” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na:

 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora”.

 

, w postępowaniu  Zamawiającym jest:

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732

NIP: 8132292914

REGON: 040027806

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

 kod CPV: 39100000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

 

 

W ramach realizowanego projektu została przewidziane zadanie polegające na wyposażeniu  dziennego domu pomocy. Wyposażenie dziennego domu pomocy w meble jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Trzebownisko - Zaczernie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

SPECYFIKACJA – WYKAZ MEBLI

 1.         I.            Sofa – 3 sztuki
 2.       II.            Stolik – 3 sztuki
 3.     III.            Biblioteczka – 1 sztuka
 4.     IV.            Regał na książki/czasopisma - 1 sztuka
 5.       V.            Regał narożny – 2 sztuki
 6.     VI.            Meblościanka/regał duży – 1 sztuka
 7.   VII.            Biurko komputerowe – 6 sztuk
 8. Krzesło komputerowe – 6 sztuk 
 9.     IX.            Krzesła – 25 sztuk
 10.       X.            Stoły długie – 4 sztuki
 11.     XI.            Stoły krótkie – 4 sztuki
 12.   XII.            Komplet wypoczynkowy (sofa/narożnik) – 3 sztuki
 13. Fotel – 4 sztuki
 14. Szatnia – 25 miejsc szatniowych i ławeczki szatniowe dla 25 osób

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA – WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Sofa wypoczynkowa – 3 sztuki:
 2. sofa minimum 2-osobowa, z materiału odpornego na zabrudzenia,
 3. konstrukcja - płyta wiórowa, drewno, metal
 4. wysokiej jakości pianka poliuretanowa, materiały usztywniające powierzchnię siedziska ułatwiająca stabilne siedzenie i wstawanie osób niepełnosprawnych, starszych.
 5. dwa podłokietniki trwale połączone z sofą
 6. wymiary minimalne: szerokość - 1700 mm, wysokość - 600 mm, głębokość - 650 mm, głębokość siedziska - 550 mm, wysokość do siedziska - 300 mm
  1. Stoliki – ławy – 2 sztuki krótkie i 1 sztuka długa:
  2. Blat – minimum płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości 25 mm. Nogi minimum 4, stabilne, drewniane lub metalowe.
  3. Wymiary minimalne ławy krótkiej: długość 700 mm, szerokość 500 mm, wysokość 550 mm
  4. Minimalne wymiary ławy długiej: długość 1200 mm, szerokość 500 mm, wysokość 550 mm
   1. Biblioteczka – 1 sztuka

1.      Płyta meblowa - płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 15 mm.

2.      Drzwiczki przeszkolone, odporne na stłuczenie, podzielone taśmą wzmacniającą lub listwami.

3.      Minimum 2 klucze w komplecie.

4.      Meble skręcane z elementów na miejscu montażu, skręcanie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wszystkie otwory montażowe zaślepione odpowiednimi zaślepkami.

5.   Minimalne wymiary: 600 mm szerokość, 1600 mm wysokość, 350 mm głębokość.

 1. Regał na książki – 1 sztuka:
 2. Płyta meblowa - płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 15 mm.
 3. Meble skręcane z elementów na miejscu montażu, skręcanie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wszystkie otwory montażowe zaślepione odpowiednimi zaślepkami.
 4. Minimalne wymiary: 600 mm szerokość, 1800 mm wysokość, 350 mm głębokość.
  1. Regał narożny – 2 sztuki:
  2. Płyta meblowa - płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 15 mm.
  3. Meble skręcane z elementów na miejscu montażu, skręcanie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wszystkie otwory montażowe zaślepione odpowiednimi zaślepkami.
  4. Minimalne wymiary: 350 mm szerokość, 1800 mm wysokość, 350 mm głębokość.
   1. Meblościanka – 1 sztuka:
   2. Płyta meblowa - płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 15 mm.
   3. Meble skręcane z elementów na miejscu montażu, skręcanie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wszystkie otwory montażowe zaślepione odpowiednimi zaślepkami.
   4. Minimalne wymiary: 3700 mm szerokość, 2000 mm wysokość, 450 mm głębokość.
   5. Dół z szufladami – minimum 4, drzwi przesuwane na prowadnicach.
   6. Montaż regału na wymiar w pomieszczeniu na trwale.

VII. Biurko komputerowe – 6 sztuk:

 1. Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej minimum 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 2 mm.
 2. Półka pod klawiaturę mocowana na prowadnicach.

 

 

 

 

 1. Krzesło komputerowe – 6 sztuk
 2. Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu ukształtowane w sposób dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Preferowane podłokietniki.
 3. Nakładką na siedzisko tapicerowana tkaniną lub skórą.
 4. Materiały: drewno, metal, tworzywo sztuczne
  1. Krzesła do jadalni – 25 sztuk
  2. Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu ukształtowane w sposób dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Preferowane podłokietniki.
  3. Nakładką na siedzisko tapicerowana tkaniną lub skórą.
  4. Materiały: drewno, metal, tworzywo sztuczne.
   1. Stoły długie do jadalni – 4 sztuki
   2. Blat – minimum płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości 25 mm. Nogi minimum 4, stabilne, drewniane lub metalowe.
   3. Wymiary minimalne: długość 1300 mm, szerokość 800 mm, wysokość 750 mm
    1. Stoły krótkie do jadalni – 4 sztuki
    2. Blat – minimum płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości 25 mm. Nogi minimum 4, stabilne, drewniane lub metalowe.
    3. Wymiary minimalne: długość 800 mm, szerokość 800 mm, wysokość 750 mm

XII.  Komplet wypoczynkowy – sofa narożna – 3 sztuki

 1. Narożnik z możliwością wyboru wersji lewostronnej lub prawostronnej
 2. Wypełnienie siedziska i oparcia: sprężyny, wysokiej jakości pianka poliuretanowa, materiały usztywniające powierzchnię siedziska ułatwiająca stabilne siedzenie i wstawanie osób niepełnosprawnych, starszych i pas tapicerski.
 3. Zdejmowane poduszki oparciowe wykonane z jednolitej formatki pianki poliuretanowej.
 4. Podłokietniki na trwale połączone z narożnikiem, wysokie zapewniają stabilne podparcie.
 5. Stopki stabilne, zabezpieczone przed przesuwaniem.
 6. Tkanina (tapicerka) z materiału odpornego na zabrudzenia
  1. Fotel wypoczynkowy – 4 sztuki:
  2. Fotel z siedziskiem i obszernym oparciem, zapewniający komfort użytkowania osobom niepełnosprawnym.
  3. Wysokie profilowanie oparcia i podłokietników
  4. Siedzisko wypełnione sprężynami oraz wysokiej jakości pianką poliuretanową. materiały usztywniające powierzchnię siedziska ułatwiająca stabilne siedzenie i wstawanie osób niepełnosprawnych, starszych.
  5. Nogi stabilne, zabezpieczone przed przesuwaniem.
   1. Szatnia – 25 miejsc szatniowych i ławki szatniowe dla 25 osób:
   2. Płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 15 mm. Obrzeża okleina PCV minimum 1mm
   3. Drążek chromowany
   4. Minimalne wymiary jednego stanowiska: szerokość 500 mm, wysokość 160 mm, głębokość szafki 350 mm, głębokość ławki 550 mm
   5. W jednym stanowisku 3x wieszaki na ubrania chromowane w boksie zabudowanym z trzech stron
   6. Siedzisko - ławka - płyta wiórowa trójwarstwowa o gęstości minimum 700 kg/m2 i grubości minimum 30 mm  jednostronnie profilowana
   7. Możliwość zamontowania zamykanych drzwiczek bądź szuflady pod ławką lub w szafkach
   8. Stanowiska szatniowe trwale przytwierdzone do ściany.
   9. Boksy mogą składać się z modułów w zależności od miejsca umieszczenia szatni u zamawiającego. 

 

 

 

 

Kolory płyt i tapicerki powinny być jednolite, w zależności od umiejscowienia i uzgodnione z zamawiającym. Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów po przedstawieniu uzasadnienia przez wykonawcę. Ostateczny wybór wzorów należy do zamawiającego. Wszystkie meble muszą być objęte co najmniej 26 miesięczną gwarancją.

 

2. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 12.01.2018

 

 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.

 

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

 

- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nie złożono żadnej oferty.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć:

 • W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro Projektu „Dom Seniora” Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec. (Biuro projektu czynne jest od pn.-pt. w godzinach od 8:00 do 15:00).
 • W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres: ewelina.cuber@pfrr.biz.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do ofert, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przedstawienia dokumentów nieczytelnych Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką). Zaleca się by wszystkie strony złożonej ofert były kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację (zszyte, zbindowane). Ofertę należy złożyć w zaadresowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami:

„Oferta na realizację zadania w zakresie dostawy i montażu mebli Projekt „Dom Seniora”

jak również nazwa i adres Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

 

 

Dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „informacja zastrzeżona”. Brak powyższego wyłączenia oznaczać będzie, że dokumenty załączone w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
b) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt. 6-10 (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego)
d)parafowany na każdej stronie wzór umowy wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego)

e) wykaz usług (wg załącznika nr 5 do zapytania ofertowego)

f) dowód wpłaty wadium

 UWAGA! OFERTY NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA OFERT

 

6. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

7. Wiedza i doświadczenie:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie do 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie i montażu mebli. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Ewentualne oświadczenie Wykonawcy musi zawierać również wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn braku możliwości przedłożenia innych dowodów. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 


 

 

 

8. Potencjał techniczny

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:  Zamawiający odstępuje od  szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

9. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia  tj. Zamawiający odstępuje od  szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

10. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

11. Wykluczenia

 

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

2. Wykonawcy, których oferty zostaną odrzucone ze względu na nieterminowe złożenie lub niekompletność ofert.

3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcj;i

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.12.2017 do godz. 15.00:

- osobiście w Biurze Projektu „Dom Seniora”: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, w godzinach
8.00-15.00

- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do biura projektu) na adres biura projektu.

- W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres: ewelina.cuber@pfrr.biz.pl

 

 

13. Kryteria wyboru oferty:

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego i wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  L. 

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1

Cena

80

80 punktów

2

Okres gwarancji ponad wymagane 26 m-cy

20

20 punktów

 

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 80 = liczba punktów

 Cena oferty badanej

 

Punkty za kryterium „Okres gwarancji ponad wymagane 26 m-cy” zostaną przyznane według następującej zasady:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji ponad wymagane 26 m-cy” zostaną przyznane w skali punktowej 0 - 20 punktów, przy czym za czas gwarancję do 26 miesięcy przyznawane jest 0 punktów, za gwarancję do 36 miesięcy przyznawane jest 10 punktów, za gwarancję powyżej 36 miesięcy przyznawane jest 20 punktów

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

 

14. Minimalny termin ważności oferty:

 

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

 

 

15. Pytania o przedmiot zamówienia:

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: ewelina.cuber@pfrr.biz.pl  Zamawiający zastrzega, iż udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną wyłącznie drogą mailową. Na pytania, które wpłyną w okresie krótszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert odpowiedzi nie będą udzielane.

 

 

16. Zmiany w umowie:

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,

2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,

3) polega na zmianie terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

4) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

17. Dodatkowe warunki

 

1. Wadium:

W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wymaga od potencjalnych Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium należy wpłacić na 1 dzień przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego) 13 9191 0000 2001 0006 0495 0001 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu, z dopiskiem w tytule wpłaty „Wadium – zapytanie ofertowe dostawa  i montaż mebli  w ramach projektu „Dom Seniora”. lub w formie gotówkowej za potwierdzeniem dowodu wpłaty KP do dnia 28.12.2017r.

 

Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą.


 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

........................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

O F E R T A

Dotycząca.......................................................................................................................

/przedmiot zamówienia/

.......................................................................................................................................

Ja, niżej podpisany:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON ............................................................ NIP ..................................................................

nr telefonu ................................... nr faxu .................................... e-mail ..................................

Składam ofertę na: dostawę i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora” za cenę:

 

1. cena netto ................................................................ .................................................... zł,

2. podatek VAT   ……. …… % w kwocie ................................................................................................. zł,

3. cena brutto .................................................................................................................... zł,

4. słownie cena brutto........................................................................................................ zł

 

 

 

 

 

Okres gwarancji ponad wymagane 26 m-cy wynosi:

 

 

Oświadczam, ze spełniam warunki niezbędne do wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Oświadczam, iż podana cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawiera wszystkie składki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

 

 

.................................,                 dn. .......................

(miejscowość)                  (data)

 

 

.............................................

(podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)                                                                                           (miejscowość i data)

 

OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę  i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora” oświadczam, że:

 

 • Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………...

(miejscowość, data)

………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych )

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)                                                                                           (miejscowość i data)

 

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę  i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora” oświadczam, że:

 

Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego a Wynajmującym polegające w szczególności na:

 

a)      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

b)     Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 

c)      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

d)Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia opieki lub kurateli.

 

……………………………...

(miejscowość, data)

………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

 


 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

UMOWA NA MONTAŻ I DOSTAWĘ MEBLI

(WZÓR)

zawarta w dniu …………….. w ………………,  pomiędzy:

 

PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ p.w. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732, NIP: …………………….., REGON: …………………………., dalej zwaną Zamawiającym

 

a

 

……………………………………………………….., adres e-mail: …………..@................., reprezentowaną przez ………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

 • §1.   Przedmiot zamówienia

 

 1. 1.       Zgodnie z wynikiem postępowania numer przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę  i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora” zgodnie ze złożoną ofertą, oraz warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny.
 2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony i zamontowany w odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w Zapytaniu Ofertowym opisującego cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca dostarczy do siedziby dziennego domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie.
 4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:

1)       Niniejsza umowa.

2)       Zapytanie ofertowe - dokumenty te stanowią integralną część umowy.

 

 

 

 1. Przedmiot umowy realizowany jest zgodnie z projektem „Dom Seniora”

 

 • §2.   Termin realizacji

 

 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 12.01.2018.

 

 • §3.   Warunki dostawy i odbioru

 

 1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 3 dni przed tym terminem.
 2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do dziennego domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu.
 3. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie Protokół Odbioru Jakościowego, w protokole będą wymienione nazwy towaru oraz ilości.
 4. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi czy eksploatacji, itp.
 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest:

1)       Niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub nie kompletny,

2)       Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,

Zamawiający odmówi części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

 1. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.
 2. Osobą upoważnioną do odbioru towaru i wykonanego montażu ze strony Zamawiającego jest Ksiądz Proboszcz Piotr Szczupak

 

 

 

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt transportu do miejsca odbioru i montaż mebli zawarty jest cenie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.
 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi parametrami wyszczególnionymi w Zapytaniu Ofertowym.

 

 • §4.   Warunki finansowe i wynagrodzenie
 1. Ryczałtowa wartość dostaw, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym wynosi brutto nie więcej niż: ……………………… zł    (w tym  podatek VAT)  (słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..)
 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony, zgodny z wymogami ZO  i odebrany Protokołem Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń) towar.
 3. Podstawa do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura/rachunek oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 4. Należność za wykonaną dostawę, będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Kwota określona w §4 ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji. Kwota zawiera wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje.
 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
 7. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.
 8. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.
 9. Wynagrodzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 • §5.   Gwarancja i rękojmia
 1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru wystawiony przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
 2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały: okres gwarancji zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, nie krótszy niż 26 miesięcy.
 3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2.
 4. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w §5 ust. 2 pkt.1) rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).
 5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
 6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego towaru do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają wykonawcę.
 7. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryty podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.

 

 • §6.   Zgłaszanie awarii
 1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii dostarczonego towaru w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie taktowane, jak zgłoszenie o godz. 08.00  następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu …………..lub adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………… .
 2. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem .
 3. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
 5. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej towaru Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
 6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu.

 

 

 1. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę sprzętu w serwisie Wykonawca zapewni:

1)       odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu (towaru) w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych;

2)       dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego .

3)       w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu (towaru) z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. Podstawiony sprzęt będzie miał zainstalowany uzgodniony z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie dodatkowe, standardowe poprawki niezbędne do jego poprawnej pracy.

 1. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
 2. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.
 3. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 10 dniu od zgłoszenia.
 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 2 pkt.1) i 2) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

 

 • §7.   Kary umowne
 1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych

1)       W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy

2)       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o 25% ceny brutto uwidocznionej na fakturze skierowanej do zapłaty

3)       W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 1 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

 

 

 1. W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości sprzętu w przypadku, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)       w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy,

2)       w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy , Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

 1. Niezależnie od kary umownej, określonej w §7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
 3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
 5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
 6. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 7. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić
  z każdych sum należnych Wykonawcy
 8. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

 

 • §8.   Rozwiązanie umowy
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, gdy:

1).    Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2).    Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

3).    Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

 

 

4).    W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

 1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie; oświadczenie powinno być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia.
 • §9.   Zmiana umowy
 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,
  w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:

1)      wstrzymania dokonania dostawy przez Zamawiającego,

2)      zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

3)      zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw,

4)      zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1)      wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

3)      w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca.

4)      wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5)      zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,

6)      polega na zmianie terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

 

 

 

7)      zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

8)       

 1. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 uzasadniających zmianę terminu realizacji, strony ustalą nowe terminy.
 2. Niezależnie od powyższych zmian określonych w § 9 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.
 • §10.           Postanowienia końcowe
 1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie poweźmie w toku realizacji zlecenia, w szczególności dotyczących treści wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Dom Seniora” Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego.
 3. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język polski.
 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

.

 

 

...............................................                                                                              ...................................................

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA


 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)                                                                                           (miejscowość i data)

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

dla potrzeb potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na dostawę  i montaż mebli  w dziennym domu pomocy Zaczernie 663, 36-062 Zaczernie , w ramach projektu „Dom Seniora”

Ja(my), niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam(y), że w okresie, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym wykonał następujące usługi:

 

 

 

LP.

Data wykonanych usług

(dzień, miesiąc i rok)

Opis przedmiotu zamówienia w tym liczba osób na rzecz których była świadczona usługa

Nazwa podmiotu na rzecz, którego była wykonana usługa.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem potwierdzenia, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w załączeniu przedkładam(y) stosowne dowody.

 

 

 

……………………………...

(miejscowość, data)

………………………………….

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)