Sakrament Małżeństwa

 

 

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:

1. Dowód osobisty;
2. Świadectwo chrztu (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią - z datą z okresu ostatnich trzech miesięcy);
3. Świadectwo bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią);
4. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie:

 

  • Szkoły Podstawowej;
  • Gimnazjum;
  • Szkoły zawodowej lub średniej.


( lub indeks formacji religijnej (obowiązujący od 2000 r.);

5. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (lub zaświadczenie o odbyciu katechez w trakcie rekolekcji przedmałżeńskich); 

6. Świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej dla narzeczonych   (Ważne do 3 miesięcy przed datą ślubu);(na II spotkanie) 

7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (na II spotkanie).

8. Wdowy i wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa; 

 9. W przypadku zaistnienia przeszkody należy dostarczyć dokument z Kurii Metropolitarnej (dyspensę); 

10. Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem

11.Świadectwo wygłoszenia zapowiedz z parafii, do której była przekazana "Prośba o wygłoszenie zapowiedzi".(na II spotkanie) 

12. Dane świadków ślubu (na II spotkaniu) 
13. Poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi.(świadkowie dostarczają do zachrystii)wraz z obrączkami.

Uwaga! Narzeczeni, którzy przychodzą pierwszy raz celem spisania protokołu przedślubnego powinni wcześniej uzgodnić termin z ks. Proboszczem.

Informacje o katechizacji przedślubnej  w Rzeszowie i dekanacie


Parafia

Katecheza przedślubna

Rozmowy indywidualne

Głogów Młp.

I niedziela m-ca
godz. 10.30

każdy wtorek
godz. 18.00

Rzeszów - Katedra

II czwartek m-ca
godz. 18.00

każdy czwartek m-ca
godz. 17.30 - 18.30

Rzeszów – Fara

I czwartek m-ca
godz. 17.00

 czwartek 
godz. 16.00

Rzeszów - św. Józefa
Staromieście

III czwartek m-ca
godz. 17.00

Uzgadniane po katechezach

Rzeszów - Bożego Ciała

I środa m-ca
godz. 19.00

I środa m-ca
godz. 20.00

Rzeszów – Chrystusa Króla

I niedziela m-ca
godz. 10.30

środa
godz. 17.00

Rzeszów MB Saletyńskiej

I poniedziałek m-ca
godz. 18.00

 wtorek
godz. 17.00

Rzeszów - Słocina

I poniedziałek m-ca
godz. 18.30

II, V poniedziałek m-ca godz. 18.30

Rzeszów-Podwyższenia Krzyża Świętego

III środa m-ca
godz. 16.00

II środa m-ca
godz. 16.00
pozostałe
godz. 17.00

Rzeszów - św. Judy Tadeusza

III środa m-ca
godz. 18.30

każda środa
godz. 18.30

Rzeszów MB Królowej Polski

I środa m-ca
godz. 18.00

II i IV środa m-ca
godz. 18.00

Rzeszów - Św. Rodziny

Terminy katechez przedślubnych – zapisy
w poniedziałki godz. 19.00

I poniedziałek
godz. 19.00

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE w naszej parafii.

W okresie Wielkiego Postu (co dwa lata)  w piątek i w niedzielę. Ostatnia katecheza w roku 2015.