Pogrzeb katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii zamieszkania osoby zmarłej, w godzinach jej pracy lub o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna. 


Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

 • Akt Zgonu z USC
     
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św., Namaszczenia chorych) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
     
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda proboszcza na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej 

 

Zachęca się rodzinę zmarłej/-go do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii do przyjęcia Komunii świętej w intencji zmarłej/-go.

 

Osoby którym należy odmówić pogrzebu kościelnego:

 
Kan. 1184 -
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
 

 1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy; 
    
 2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej; 
    
 3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych. 
    

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
 

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

   

PORONIENIA
Do czego masz prawo?

 1. Masz prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Szpital wystawia w takiej sytuacji tzw. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka. Przysługuje ono każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi), bez względu na czas zakończenia ciąży. W USC otrzymasz wtedy skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się. Akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie 'aktem zgonu'. 
       
 2. Prawo do rejestracji dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione/urodzone w domu. 
        
 3. Prawo do rejestracji dziecka w USC dotyczy także dzieci, które zostały poronione/urodzone poza granicami Polski, nawet jeśli państwo, w którym doszło do poronienia/porodu prawo to ogranicza np. ze względu na długość trwania ciąży. 
      
 4. Masz prawo do urlopu macierzyńskiego (lub zasiłku macierzyńskiego, jeśli przebywasz na urlopie wychowawczym). W przypadku narodzin martwego dziecka kobiecie przysługuje połowa wymiaru urlopu. Obecnie jest to 8 tygodni. 
      
 5. Masz prawo do pochowania dziecka (jego ciała czy szczątków), bez względu na czas zakończenia ciąży. Szpital wydaje wtedy Kartę Zgonu. Dokument ten potrzebny jest na cmentarzu, aby pochować dziecko. 
      
 6. Masz prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego – bez względu na czas zakończenia ciąży. W ZUS-ie należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt zgonu. W sytuacji, gdy akt zgonu nie został sporządzony (dziecko urodziło się martwo) przedstawia się akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach. 
     
 7. W szpitalu masz prawo do uzyskania informacji. 
      
 8. Masz prawo, jak każdy pacjent, do uzyskania dokumentacji medycznej.