Wykaz proboszczów parafii zaczerskiej

Księża proboszczowie w parafii Zaczernie

 


Ks. Maciej  Kotowicz od 1624

Ks. Sebastian Lorenc

Ks. Skowronkiewicz po 1650

Ks. Bernard Kupiszewski od 1686

Ks. Ignacy Wojciech Siarniewicz od 1706

Ks. Franciszek Reyman do 1738 roku

Ks. Ruszel 1738 - 1753

Ks. Alexy Krajewski od 1753 – 1800 roku.

Ks. Meszczyński od 1800 – 1823 roku.

Ks. Jan Jarmusiewicz od 1823

Ks. Józef Maziarkiewicz przed 1847 do 1878

Ks. Władysław Glodt od 1878 – 1886 roku.

Ks. Wojciech Żebracki od 1887 – 1913 roku

Ks. Kazimierz Zawałkiewicz od 1913 – 1925 roku.

Ks. Jan Guzy od 1925 – 1965

Ks. Michał Dobrzański od 1965 – 1967

Ks. Adolf Solecki od 1967 – 1975 roku.

Ks. Stanisław Oleszkiewicz od 1975 – 1987 roku

Ks. Władysław Janowski od 1987 – 2001 roku

Ks. Piotr Szczupak od 2001 -