Duszpasterstwa

Grupy duszpasterskie

Wspólnota Kościoła, którą założył Jezus ma być środowiskiem wiary, w którym ochrzczony może się prawidłowo rozwijać do pełni człowieczeństwa, na podobieństwo Jezusa Chrystusa.

 

Św. Paweł powołujący do istnienia nowe wspólnoty (powiedzielibyśmy dziś parafie), zwraca uwagę na różne powołania, sposoby włączania się, różne możliwości odnalezienia się i realizacji w Jednym Mistycznym Ciele Chrystusa, jak nazywa Kościół.

 

Chociażby tekst: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra" (1Kor 12, 4-7).

 

Dlatego też w naszej parafii istnieją i rozwijają się różne wspólnoty, a także powstają nowe, by każdy mógł znaleźć coś, co pomagałoby mu w duchowym wzrastaniu i w pełniejszym dzieleniu się doświadczeniem wiary z innymi."parafia powinna być wspólnotą wspólnot".