Zmarł śp. ks. prałat Władysław Janowski

poniedziałek, 12 czerwiec 2017

Zmarł śp. ks. prałat Władysław Janowski, emerytowany proboszcz w Zaczerniu

Exporta we wtorek, 13 czerwca, o godz. 16.00 w Zaczerniu

Pogrzeb w środę, 14 czerwca, o godz. 11.00 w Zaczerniu

Ks. prałat Władysław Janowski ur. 14.07.1931 r. w Domaradzu, syn Piotra i Weroniki Strzała, zdał maturę w 1949 r. w Przemyślu, studia odbył w latach 1949-1954 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął 27.06.1954 r. w katedrze przemyskiej z rąk bp. Franciszka Bardy.
   
Po święceniach odbył dalsze studia w KUL w Lublinie 01.10.1954 - 30.06.1959.
   

Po studiach pracował jako wikariusz w parafiach:

Sanok, 01.07.1959 - 29.03.1960
Wietlin, 30.03.1960 - 31.07.1960
Dębowiec, 01.08.1960 - 18.03.1963
Czaszyn, 19.03.1963 - 01.07.1967
   

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:

Stalowa Wola, 21.11.1967 - 25.10.1977
Rzeszów - Zalesie, 26.10.1977 - 26.08.1987
Zaczernie 27.08.1987 - 24.08.2001
   
Po przejściu na emeryturę od 2001 do 2017 r. zamieszkał w rodzinnej parafii Domaradz (Archidiecezja Przemyska). W ostatnich tygodniach, ze względu na stan zdrowia, przebywał w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Caritas przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.
    
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!